Biuro rachunkowe profito
Zaufaj nam

Profito na rynku biur rachunkowych istnieje od 2005 roku

8876319_s

Zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych spółek w KRS

Od dnia 15 stycznia 2015 r.8876319_s nastąpiła zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, obok danych uprzednio zamieszczanych w KRS, w rejestrze przedsiębiorców zamieszcza się także wzmiankę o braku obowiązku sporządzeniu sprawozdania finansowego oraz informację o dniu kończącym rok obrotowy.

Dla nowych  podmiotów podlegających wpisowi do KRS informacja o dniu kończącym rok obrotowy jest zgłaszana razem z wnioskiem o wpis. Natomiast dla podmiotów wpisanych do KRS na dzień 15 stycznia 2015 r. stosowny wniosek o zmianę należy złożyć wraz z pierwszym wnioskiem o wpis wzmianki o złożenia sprawozdania finansowego, składanym po tym dniu. Wniosek o wpis informacji o dniu kończącym rok obrotowym należy złożyć na właściwym formularzu, przykładowo w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych jest to KRS-Z3.

Natomiast wzmianka o braku obowiązku sporządzeniu sprawozdania finansowego dotyczy tylko tych spółek jawnych i partnerskich, które nie stosują przepisów ustawy o rachunkowości. W ich przypadku kierownik jednostki jest zobowiązany składać w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy informację o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Stosowny wniosek składa się na formularzu KRS-Z30 lub KRS-ZN. Wniosek taki nie podlega opłacie.