Biuro rachunkowe profito
Zaufaj nam

Profito na rynku biur rachunkowych istnieje od 2005 roku

08/01/2018

Termin zapłaty:
- podatku w formie karty podatkowej,
- zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiąc poprzedni pobrany od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby ani zarządu na terytorium Polski,
- zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni

12/01/2018

Termin złożenia:
- deklaracji ZUS i zapłaty składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników,
- deklaracji instrastat za miesiąc poprzedni

15/01/2018

Termin złożenia:
- deklaracji ZUS i zapłaty składek ZUS przez płatników składek zatrudniających pracowników,
- informacji VAT UE za miesiąc poprzedni składanej w formie papierowej,

22/01/2018

Termin zapłaty:
- zaliczek na podatek dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- pobranych zaliczek na podatek dochodowy pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
- zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Termin złożenia:
- informacji o wyborze zmiany formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych od stycznia 2018 r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne, podatek liniowy,
- informacji o wyborze opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- informacji o wyborze opodatkowania najmu prywatnego przez jednego z małżonków pozostających we wspólności majątkowej.

25/01/2018

Termin złożenia:
- deklaracji i zapłaty podatku VAT i akcyzy za miesiąc poprzedni,
- informacji VAT UE za miesiąc poprzedni składanej w formie elektronicznej,
- informacji VAT-27,
- informacji JPK_VAT.

31/01/2018

Termin złożenia:
- deklaracji: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym,
- deklaracji PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) i rozliczenia podatku za 2017 rok,
- deklaracji PIT-16A (działalność opodatkowana kartą podatkową),
- deklaracji PIT- 4R, PIT-8AR,
- przez płatnika do US informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R w formie papierowej, sporządzanych dla nie więcej niż 5 podatników.

Zakładanie firmy

Zobacz szczegóły

Dlaczego my?

Zobacz szczegóły

Ważne terminy

Zobacz szczegóły