Biuro rachunkowe profito
Zaufaj nam

Profito na rynku biur rachunkowych istnieje od 2005 roku

07/09/2018

Termin zapłaty:
- podatku w formie karty podatkowej,
- zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiąc poprzedni pobrany od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby ani zarządu na terytorium Polski,
- zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni

10/09/2018

Termin złożenia:
- deklaracji ZUS i zapłaty składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników,
- deklaracji instrastat za miesiąc poprzedni

17/09/2018

Termin złożenia:
- deklaracji ZUS i zapłaty składek ZUS przez płatników składek zatrudniających pracowników.

20/09/2018

Termin zapłaty:
- zaliczek na podatek dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
- pobranych zaliczek na podatek dochodowy pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
- zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

25/09/2018

Termin złożenia:
- deklaracji i zapłaty podatku VAT za miesiąc poprzedni,
- informacji VAT UE za miesiąc poprzedni składanej w formie elektronicznej,
- informacji VAT-27,
- informacji JPK_VAT.

Zakładanie firmy

Zobacz szczegóły

Dlaczego my?

Zobacz szczegóły

Ważne terminy

Zobacz szczegóły