Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę od 1 września 2016 r.

Od 1 września 2016 r. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez podpisania z nim umowy o pracę. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. W praktyce aby nie narażać […]