Zmiany dotyczące limitu płatności gotówkowych

1 stycznia 2017 r. wejdą w życie istotne zmiany dotyczące limitu płatności gotówkowych w transakcjach gdzie sprzedawcą jest przedsiębiorca. W wyniku tej nowelizacji dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością  gospodarczą  musi następować  za  pośrednictwem  rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy jednorazowa  wartość  transakcji,  bez  względu  na  liczbę wynikających z niej płatności, przekracza […]