Wystąpienie wspólnika za spółki jawnej

Informacje wstępne Kodeks spółek handlowych (ksh) definiuje spółkę jawną jako spółkę osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej, jednak ma zdolność procesową – może nabywać prawa, posiadać majątek, pozywać w sądzie i być pozywana. Art. 58 ksh przewiduje sześć zasadniczych przesłanek rozwiązania spółki […]