Zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych spółek w KRS

Od dnia 15 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, obok danych uprzednio zamieszczanych w KRS, w rejestrze przedsiębiorców zamieszcza się także wzmiankę o braku obowiązku sporządzeniu sprawozdania finansowego oraz informację o dniu kończącym rok obrotowy. Dla nowych  podmiotów podlegających wpisowi do KRS informacja o dniu kończącym rok […]