Biuro rachunkowe profito
Ulgi podatkowe
Read More

Ulga na złe długi w podatku VAT – z punktu widzenia wierzyciela i dłużnika

Warunki zastosowania ulgi z punktu widzenia wierzyciela Art. 89A ustawy daje podatnikowi-wierzycielowi prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności lub części wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta […]

Podatek
Read More

Opodatkowanie zysków komplementariusza w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej

Opodatkowanie zysków komplementariusza w spółce komandytowej Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Zatem spółka komandytowa […]